Yến Âu Cơ 2334, máy bay dâm và hung dữ, checker nên lái thử 1 chuyến dù già hay trẻ do anh em Thiên Địa share cho Kiếp Lãng Tử

Yến Âu Cơ 334, checker nên lái thử 1 chuyến     Dạo này công việc sao thật nhiều quá. Nào là thiết kế lại hình ảnh thương hiệu, ra brochure mới, lên giá mới cho dealer…ặc ặc…mệt mỏi luôn. Rồi còn bị sếp la dạo này không lo làm, cứ chăm chú lên mạng […]